Skip to content

IT-säkerhet och molnteknologier

IT-säkerhet och molnteknologier

Dagens digitalisering och molnteknologi bidrar till smidigare och kraftfullare funktioner och tjänster för medarbetare, kunder och olika samarbetspartners. På Internet har det vuxit fram hela ekosystem där olika aktörer samverkar och där deras system är tätt integrerade med varandra.

Allt fler företag och organisationer väljer nu att även realisera sina IT-system i olika molntjänster, något som ter sig naturligt då tjänsterna ändå erbjuds där. Vidare erbjuder molnleverantörerna en prismodell för sina tjänster som tilltalar många företag med höga interna produktionskostnader för IT-driften.

All denna utveckling är positiv och spännande men nästan dagligen påminns vi via media om företag och organisationer som fokuserat allt för hårt på att skapa nya spännande tjänster och/eller spara pengar och då tappat fokus på säkerheten i systemen. Så även om molnlösningar möjliggör närmast oanade nya möjligheter så medför omfattande och komplexa nya lösningar också utmaningar och risker som måste hanteras.

I 30 års tid har vi byggt och underhållit produktionskritiska system för kunder inom handel, telekom, kraftproduktion och IT-sektorn. Prestanda, skalbarhet, integrationer och inte minst säkerhet har alltid stått i centrum för dessa lösningar.

Vi välkomnar den spännande nya utvecklingen av molntjänster och vill hjälpa Dig dra nytta av denna utan att för den skull tumma på säkerheten. Vi har god praktisk erfarenhet av att hantera GDPR-krav och att leva upp till ISO-27001-standarden. Krav enligt ITIL är vardag för oss. I flertalet projekt som arbetar med idag följer vi agila projektmodeller. Lösningar vi arbetar med byggs oftast för kunders DevOps-infrastrukturer.

Relaterat innehåll

Hos SYSCO är det konsulterna som är superhjältar. Våra konsulter är experter på data och får saker att hända genom att koppla samman olika teknologier.

Läs mer

Våra konsulter förstår affärsbehovet, och leder arbetet med att realisera det från start till mål.

Läs mer

Vi levererar smarta och enkla lösningar som skapar succéhistorier tack vare vår långa erfarenhet av applikationsutveckling och systemintegration.

Läs mer
Back to top