Skip to content

Databasadministration

Databasadministration

Vi på SYSCO är ett av Sveriges kompetens-tätaste företag när det gäller att hantera databaser. Vi har mer än 100+ manårs erfarenhet när det gäller att hantera verksamhetskritiska plattformar baserade på Oracle, Microsoft SQLServer, MySQL och PostgreSQL. Och vi är, oss veterligen, det enda företaget i Norden som är en ”one stop shop” som erbjuder expertstöd dygnet runt, året om för dessa.

Oracle

Vi är stolta över att vara ett av Sveriges kompetenstätaste företag inom Oracle.

Vi har under de senaste 10 åren jobbat som DBA:er i några av Sveriges mest utmanande och transaktionsintensiva Oracleprojekt.

Vi har erfarenhet från hundratals kunder där vi, tillsammans med kunden, tagit fram Oraclebaserade informationsplattformar och lösningar med fokus på tillgänglighet, skalbarhet, prestanda och säkerhet.

Vi jobbar med lösningar ”on prem” och i Oracle Cloud, och vill du göra en resa mot molnet ser vi till att den blir både genomförbar och effektiv.

Ni kan anlita oss både i konsultuppdrag eller som samarbetspartner inom ramen för BaseCenter, där ni får en personoberoende driftslösning dygnet runt, året om.

Microsoft SQLServer

Microsoft SQLServer har tagit rejäla marknadsandelar under det senaste decenniet.

Vi har naturligtvis följt med i den utvecklingen och vi driftar och förvaltar idag flera tusen SQLServer-databaser åt våra kunder. Detta gör oss sannolikt till störst i landet inom området.

Att SQLServer vuxit så snabbt och varit så lättillgängligt har dock lett till att vi ser att många implementationer har degenererat. Det finns ofta allt för många databasservrar installerade, ofta med flera olika versioner. Licenskostnaderna skjuter därför i höjden och det blir svårt att sköta en sammanhållen drift. Det går mycket tid åt att hantera varje enskild databasimplementation och man kan inte uppnå några synergieffekter.

Vi är experter på att konsolidera och strukturera upp databasplattformarna och vi ser till att era licenskostnader hålls så låga som möjligt. Samtidigt får ni en drift som är enhetlig, robust och skalbar.

MySQL

Mycket har hänt sedan 23 maj 1995 då den första versionen av MySQL släpptes. Idag är MySQL och dess dialekter (såsom MariaDB), den databashanterare byggd på öppen källkod som är mest spridd över världen.

MySQL används av globala giganter såväl som av småföretag, organisationer och privatpersoner. Vi på SYSCO har jobbat med MySQL sedan 2006 och version 5, och vi hjälper ett stort antal kunder med deras MySQL-implementationer både i konsultuppdrag och i fasta drifts- och förvaltningsåtaganden (se BaseCenter).

PostgreSQL

Vid sidan av MySQL är PostgreSQL vårt främsta val när det kommer till databaser baserade på öppen källkod.

PostgreSQL har över 30 års fortlöpande utveckling på nacken och används av ett stort antal globala företag i kritiska tillämpningar.

I tio års tid har vi byggt, driftat och förvaltat ett antal större PostgreSQL-plattformar och på senare tid har vi också utfört en hel del migreringar från licensierade alternativ till PostgreSQL.

Som för alla andra databaser vi hanterar finns vi tillgängliga dygnet runt, året om när du behöver experthjälp inom PostgreSQL.

Relaterat innehåll

Vi jobbar förebyggande och hittar symtom och felkällor (och övervakar dessa) innan felen uppstår. BaseCenter hjälper dig dygnet runt 365 dagar om året.

Läs mer

SYSCO kan tack vare sina databasspecialister hjälpa dig med hela din drift och förvaltning av informationsplattformar.

Läs mer
Back to top