Skip to content

Data och Analytics

Data och Analytics

Kärnan i digitaliseringen är smart användning av data. Data bör bidra till värdeskapande, oavsett om det är för operationell nytta eller för att vinna kampen om kunderna. Så enkelt – men ändå komplext i praktiken. 

Det är här våra problemlösare kan hjälpa till. Data & analytics är ett område som täcker ett brett spektrum. Det handlar om kontroll och kvalitet på data, säkerställa korrekt tillgång och sedan förstå och använda dem på ett sätt som ökar värdet.

I SYSCO har vi en stor gruppering med experter inom området, dvs vi jobbar med förvaltning av data, informationsarkitektur, datamodellering och data science. Vi bygger och hanterar sjöar av information och datalager samt ser till att de innehåller rätt säkerhetsstruktur och kvalité,

Ditt data berättar vad som har hänt, vad som händer just nu, vad som kan hända och varför. Vi hjälper dig att titta både bakåt och framåt, så att du kan fatta ”datordrivna” beslut. 

Våra experter jobbar både med traditionell Business Intelligence (BI), men också avancerad analys och prognoser med hjälp av machine learning och artificiell intelligens (AI).

Relaterat innehåll

Hos SYSCO är det konsulterna som är superhjältar. Våra konsulter är experter på data och får saker att hända genom att koppla samman olika teknologier.

Läs mer

Våra konsulter förstår affärsbehovet, och leder arbetet med att realisera det från start till mål.

Läs mer

Vi levererar smarta och enkla lösningar som skapar succéhistorier tack vare vår långa erfarenhet av applikationsutveckling och systemintegration.

Läs mer
Back to top