Skip to content

Till­stånds­rap­por­ter

Vi har lösningar som hjälper företag att dra nytta av genomförda AMS-investeringar genom att använda data för exakt insikt online.

infosak

Insight handlar om att få mer kontroll över kärnprocesserna och känna utrymme för möjligheter och handling. För nätföretagen handlar det om mer effektiv hantering av den tekniska värdekedjan från mätare till inmatning, inom de ramförhållanden som nätföretagen ska uppfylla. För kraftproducenter handlar det om kopplingen mellan kraftverket och de lokala kontrollsystemen, med sökandet efter optimering av produktionen under licensen.

Operativ AMS-data effektiviserar nätverksdrift. Vi har lösningar som hjälper företag att dra fördel av genomförda AMS-investeringar med hjälp av data för exakt insikt online. Genom att kombinera information från mätarna med strukturdata från distributionsnätet och information från kundsystemen använder vi Azure och PowerBI för att navigera genom felsituationer som felanslutningar, spänningsfel och beräkningar av strömförlust samt för att säkerställa ökad datakvalitet i systemen.

Synlighet av tidigare investeringar. Genom att kombinera information från olika system arbetar vi med att hjälpa företag att lyfta fram fördelarna med sina investeringar, både genom organisatorisk effektivitet och tydligare kunddialog. Vi har nu lösningar för att automatiskt meddela konsumenterna om relevanta fel i distributionsnätet.

Ökad konkurrenskraft genom digitalisering. Digitalisering ger möjligheter att sänka drifts- och underhållskostnader. Vi har lösningar och innovationsprojekt som minskar driftskostnaderna. Exempel är innovationsprojekt och avancerat analysprojekt. Genom ett innovativt tillvägagångssätt för att öka noggrannheten för jordfelsdetektering och placering av felet kommer att minska kostnaderna för övervakning och felsökning. Strukturerad strategi för att använda AI och ML för prognoser ger bättre förutsägbarhet för kommande fel i nätet.

Use-cases / användning

  • Ökad datakvalitet i kärnsystemen
  • Användning av operativa AMS-värden för bättre insikt
  • Automatisk kundvarning vid fel
  • Prognos för fel i distributionsnätet för bättre beredskap
  • Kompetens, erfarenhet Vi är engagerade i att involvera onlineföretag i pågående aktiviteter, att bygga relevant expertis, erfarenhet och insikt i företagen genom aktiv överföring av erfarenheter från våra erfarna konsulter och branschspecialister

Relaterat innehåll

Dagens teknologi gör det möjligt att vara tillgänglig 24/7. Hur kan ditt företag möta detta? Är det på tiden att skaffa sig en digital kundtjänst?

Läs mer

SYSCOs programvaruprodukter och IT-tjänster ökar produktiviteten och sänker kostnaderna samtidigt som de är enkla att använda.

Läs mer
Back to top