SYSCO Multi Channel Invoicing

Modernisera faktureringsprocessen med SYSCO Multi Channel Invoicing. En multikanal-plattform för distribution av fakturor och dokument, med tillgång till de mest använda betalningsformerna på den nordiska marknaden vid varje tidpunkt. Systemet integreras sömlöst med befintliga IT-system.

SYSCO Multi Channel Invoicing

SYSCO Multi Channel Invoicing är en plattform som ger full flexibilitet i valet av faktura och betalningsmetoder. Flexibiliteten kan överföras till slutkunden, som sedan kan välja mellan olika fakturerings- och betalningsalternativ. Om kunden själv får välja mellan t.ex. pappersfaktura, e-faktura och Autogiro, ökar både kundnöjdhet och sannolikheten för att personen betalar i tid.

Vi erbjuder alla betalningsalternativ

Vår integrerade «betalningsradar» ger hela tiden tillgång till de mest använda betalningslösningarna på marknaden. Systemet skannar marknaden kontinuerligt, och när nya lösningar implementeras har våra kunder automatiskt tillgång till betalningsalternativen utan behov av utveckling.

Detta innebär att alla etablerade betalningsalternativ som finns tillgängliga på marknaden idag är tillgängliga på vår plattform: Autogiro, eFaktura, Kivra, kredit- och betalkort, Apple Pay och Google Pay. Vi utvidgar löpande med nya alternativ allteftersom marknaden tar dessa i bruk.

Kostnadseffektivt för både stora och små företag

Eftersom SYSCO Multi Channel Invoicing nyttjar stordriftsfördelar, även i tryck och porto, sparar ett företag som bara skickar pappersfakturor per post stora summor genom att byta till vår lösning. Genom att välja en plattform som är modern och framtidsinriktad läggs grunden för en senare övergång till andra betalningslösningar. Eftersom SYSCO Multi Channel Invoicing fungerar optimalt med andra IT-system bidrar det till ytterligare kostnadsreducering.

SYSCO Multi Channel Invoicing är en fristående modul vilket gör att den kan användas av alla organisationer och företag.

Andra produkter

Dagens teknologi gör det möjligt att vara tillgänglig 24/7. Hur kan ditt företag möta detta? Är det på tiden att skaffa sig en digital kundtjänst?

Läs mer

Vi har lösningar som hjälper företag med aktivering av genomförda AMS-investeringar genom att använda data för exakt inblick i nätet.

Läs mer

#MeetOurTeam

Vi vill visa upp några av våra superhjältar genom det vi kallar för #MeetOurTeam. Låt oss presentera Leif!

Läs mer

Vill du prata mer med oss om denna lösningen, eller en demo?

André Holtan

Director of Business Development

  • Telephone +47 93048903

AndréHoltan, LinkedIn