Skip to content

BaseCenter 24/7

Vi finns till för DIN information. Med BaseCenter ser vi till att dina databaser, informationsplattformar och integrationer alltid fungerar - dygnet runt, året om!

SYSCO Oracle Azure Cloud

Vi finns till för Din information. Med BaseCenter ser vi till att dina databaser, informationsplattformar och integrationer alltid fungerar – dygnet runt, året om!

Det här gör BaseCenter:

Förebygga, inte åtgärda fel

Vi jobbar förebyggande och hittar symtom och felkällor (och övervakar dessa) innan felen uppstår.

Garanterade tider

Dygnet runt, året om finns vi tillgängliga. Vår 24/7 jour har varit öppen i 100.000 timmar i sträck (sedan 2006).

Tydligt ansvar

En kontaktpunkt – vi tar hand om resten. Oavsett om det gäller Oracle, MSSQL eller en open-source databas.

Kompetens & resurser

Vi ansvarar för att du, månad för månad, alltid har rätt kompetens i tillräcklig omfattning. BaseCenter finns i Sverige och arbetet utförs av svensktalande seniora DBA:er

Personoberoende

Ni har en primär teknisk kontaktperson hos oss, men blir inte beroende av en person. Alla i vårt BaseCenter team är insatta i er plattform och kan utföra alla åtgärder.

Stabila dokumenterade plattformar

Vi jobbar kontinuerligt med att hitta grundorsakerna till de problem som uppkommer och upprätthåller alltid en aktuell och relevant dokumentation.

3 steg till BaseCenter
1. Gruppering

Vi grupperar och inventerar åtagandet utifrån komplexitet
– antal plattformar/databaser,
transaktionsmängder, integrationer
och flöden. Tillsammans med er
identifierar vi återkommande
problem och analyserar felkällor.
2. Tillgänglighet

Vilken tillgänglighet
behöver ni? Kontorstid?
24/7? Annat SLA?
Tillsammans med er
hittar vi fram till relevanta checklistor och lämpliga
övervakningspunkter.
3. Behov av underhåll och teknisk förvaltning

Vi gör tillsammans en bedömning av vilket kontinuerligt underhåll
och vilken teknisk
förvaltning som krävs
för plattformen.

Relaterat innehåll

Vi är specialister på drift och övervakning och ser till så att du får den support precis när du behöver det eftersom vi finns för dig 24/7 året runt.

Läs mer

SYSCO kan tack vare sina databasspecialister hjälpa dig med hela din drift och förvaltning av informationsplattformar.

Läs mer
Back to top