Skip to content

Applikationsdrift och förvaltning

Applikationsdrift och förvaltning

Vi har lång erfarenhet av applikationsdrift, förvaltning och vidareutveckling av skräddarsydda applikationer. Normalt övergår ett utvecklingsprojekt som vi realiserat in i någon form av överenskommen förvaltnings-/vidareutvecklingsfas där vi kan bistå och aktivt vidareutveckla applikationen utifrån era löpande önskemål.

Personoberoende

För oss (och er) är det viktigt att det är en personoberoende lösning, dvs det är teamet hos oss som levererar och inte enskilda konsulter så att ett personberoende uppstår. Genom att vara personoberoende kan du känna dig trygg med att projektet alltid löper på utan hinder som lätt kan uppstå om man är personberoende.

Förvaltning

Vi är är experter på att förvalta informationsplattformar.

Tjänster som vi kan bistå med är:

Data Management

Datamängderna blir större och större vilket bidrar till att förvaltningen blir mer komplicerad. En viktig del för verksamheten men också tekniskt är att skapa rätt förutsättningar för att effektivt hunna hantera, men också vidareutveckla och nyttja din data. Det kan vi hjälpa dig med!

Databaskontroll

Vi kan hjälpa er med att se över om det finns några säkerhetsbrister eller besparingspotential i era databaser. Vi tittar bland annat på vilka förbättringar som kan göras inom följande:

  • Patchanalyser för operativsystem och databaser
  • Löpande prestandaanalyser
  • Uppsättning av drift- och testmiljöer
  • Utrymmesplanering, databas och server
  • Användarhantering (nya användare och rättigheter)
  • Utökad “Trace” för support vid applikationsutveckling

Uppgraderingar

Har man en bra teknisk förvaltning ser man till att kontinuerligt arbeta med att genomföra patchningar och uppgraderingar av plattformarna. Hos oss är därför en viktig arbetsuppgift att ständigt bevaka information om nya uppdateringar. I de fall det finns gör vi en bedömning om det är något som behövs appliceras hos er.

Migrering

Vi på SYSCO har lång praktisk erfarenhet av stora komplexa migreringar mellan olika databasplattformar. När man arbetar med migreringsarbetet finns det risk för många fällor. En viktig del är därför att genomföra en grundläggande analys och i många fall kan det även behövas några “proof of concept” för att konkret testa användningsfall och konfigurationer som inte teoretiskt går att bevisa.

Vi har, i princip, genomfört migreringar i alla tänkbara kombinationer mellan DB2, Oracle, SQL Server samt MySQL och PostgreSQL.

Vad behöver ni hjälp med?

Kontakta oss om ni är intresserade av att veta mer hur vi kan hjälpa er med er applikationsdrift och förvaltning av databaser.

Relaterat innehåll

Vi är specialister på drift och övervakning och ser till så att du får den support precis när du behöver det eftersom vi finns för dig 24/7 året runt.

Läs mer

Vi jobbar förebyggande och hittar symtom och felkällor (och övervakar dessa) innan felen uppstår. BaseCenter hjälper dig dygnet runt 365 dagar om året.

Läs mer
Back to top