Skip to content

PostgreSQL

Vad är PostgreSQL

PostgreSQL som även kallas enbart för Postgres är en relationsdatabas som bygger på öppen källkod. Databasen började utvecklas på University of California, Berkley för över 30 år sedan. PostgreSQL är känt för att vara en kraftfull databas med många avancerade funktioner som många enklare databaser saknar. Ett gott rykte har det fått tack vare tillförlitligheten, prestanda, funktionsstabilitet samt den beprövade arkitekturen. Det kan därför sägas vara en av världens mest avancerade databaser som väldigt många företag använder i dag. PostgreSQL är standarddatabasen för Apples macOS Server och finns även för operativsystemen Linux, FreeBSD, OpenBSD och Windows

SYSCO och PostgreSQL

På SYSCO har vi ett stort antal konsulter med lång erfarenhet av PostgreSQL. Vi hjälper våra kunder att installera och använda den på bästa sätt. Det innebär allt ifrån att ha rätt arkitektur utifrån vad den ska användas till. Beroende på ifall det är tunga eller många transaktioner alternativt stora datamängder så konfigureras databasen på olika sätt. Vi hjälper även kunder med skötseln av sina databaser. Det kan handla om att optimera drift eller återläsa förlorad data. En annan viktig del är att vi hjälper kunder att migrera till PostgreSQL. Eftersom vi har stor erfarenhet av på de största på marknaden förekommande databaserna kan vi hjälpa kunden att flytta in data på ett säkert och effektivt sätt.

Läs mer om våra tjänster inom säker drift- och övervakning här >

Läs mer om hur vi arbetar med Data & Analytics här >

Relaterade ord: 

Databasdatabasövervakning, relationsdatabas, MySQL, backup, restore, disaster recovery, BaseCenter, Basecare Discover

Back to top