Skip to content

PaaS

Vad är PaaS?

Platform as a service (PaaS) är en komplett utvecklings- och distributionsmiljö i molnet, här är det möjligt att leverera allt från enkla molnbaserade appar till avancerade molnbaserade applikationer. Med PaaS undviker du kostnaden och komplexiteten för att köpa och kontrollera programvarulicenser. Du styr applikationerna du utvecklar och molntjänstleverantören tar hand om resten.

PaaS och SYSCO:

SYSCO har certifierade konsulter för PaaS-tjänster både på Azure och OCI (Oracle Cloud Infrastructure) – till exempel integrationstjänster.

Relaterade ord:

Back to top