Skip to content

Oracle

Vad är Oracle?

Oracle Corporation är ett amerikanskt börsnoterat företag som utvecklar IT-verktyg för databaslagring, företagsplanering och kundhanteringssystem. Huvudkontoret ligger i Redwood City utanför San Francisco. Företaget grundades 1977 och har kontor i 145 länder med totalt cirka 135 000 anställda.

SYSCO och Oracle

SYSCO är Oracle Platinum Partner i Norden. Vi har utsetts till “Partner of the year” 9 år i rad (2011-2019). År 2019 utsågs SYSCO DK till Oracle Cloud Partner of the Year.

Vi investerar stort i dokumenterad Oracle-expertis och har totalt 24 Oracle-specialiseringar. Vi har också hundratals Oracle-certifieringar.

Detta gör SYSCO till Nordens största Oracle kompetenscenter.

Läs om drift och övervakning av IT-system här>

Relaterade ord:

Oracle Databas, Oracle Cloud, Interconnect, Azure, Cloud Computing, databas.

Back to top