Skip to content

Microservices

Vad är Microservices?

Microservices – även känt som Microservices Architecture – är en arkitektonisk stil som strukturerar en applikation som en samling tjänster som:

  • Är mycket underhållbar och testbar
  • Minskar beroendet mellan tjänsterna till ett minimum
  • Är organiserad kring affärsfärdigheter
  • Ägs av ett litet team

Microservices-arkitekturen möjliggör snabb, frekvent och pålitlig leverans av stora, komplexa applikationer. Det gör det också möjligt för en organisation att utveckla sin teknikstack.

SYSCO och Microservices:

SYSCO har länge implementerat detta i projekt, både med kunder men också i vår interna produktutveckling. Vi betraktar oss själva som en av de första som började använda Microservices i Norden, så väl som att vi är tankeledare när det gäller moderna programvaruarkitekturer relaterade till Microservices.

Hör intervjun med vår teknikexpert Arturo om Microservices och Open Source här>

Möt Arturo – en av våra specialister på Microservices>

Relaterade ord:

Cloud Native, Kubernetes, Service Mesh, Hashicorp, Consul, gRPC, API, DevOps

Back to top