Skip to content

Låg kod (low code)

Vad är Låg kod?

Lågkodsverktyg (Low code) är utvecklingsverktyg där du, genom att dra, släppa och länka visuella komponenter tillsammans och med minimal handkodning, får en snabbt fungerande applikation / integration. Verktyg med låg kod är avsedda att användas av utvecklare med teknisk expertis, medan verktyg utan kod (no-code) är avsedda för användare som kan sin verksamhet och inte är utvecklare.

SYSCO och Låg kod

Flera lågkodsverktyg har använts / används i samband med integrationslösningar från SYSCO. Till exempel i Oracle SOA Suite har både Oracle Service Bus och BPEL haft visuella utvecklingsverktyg. I Microsoft Azures integrationsplattform är lågkodsverktyget Logic Apps viktigt och används ofta. Oracle Integration Cloud Service är ett verktyg där användare inom verksamheten ska kunna leverera lösningar utan kod (no-code).

Läs om våra superduktiga konsulter>

Relaterade ord:

Oracle, Oracle SOA Suite, Microsoft, Azure

Back to top