Skip to content

HashiCorp

Vad är HashiCorp?

HashiCorp är ett open-source baserat programvaruföretag som är grundat av Mitchell Hashimoto och Armon Dadgar 2012, med målet att revolutionera datacenteradministration: applikationsutveckling, leverans och underhåll.

HashiCorp bygger verktyg för att underlätta införandet av Cloud-Native genom att presentera lösningar som spänner över de vanligaste hålen relaterade till affärssystemets underliggande infrastruktur och plattform.

SYSCO och HashiCorp:


SYSCO är en partner till HashiCorp sedan 2019. Vi menar att det här är ett företag som konsekvent bygger robust, modern och målinriktad programvara som vanligtvis är väl lämpad att distribuera till våra kunder för att lösa mycket specifika utmaningar kopplat till exempelvis: virtualisering, automatisering, säkerhet, lastbalansering, routing och nya tjänster osv. Vi har flera referenscase som rör denna teknik och har också hållit föreläsningar vid evenemang som HashiTalks och HashiConf.

Läs bloggartikeln om ämnet: A Consul Service Mesh Integration Case Study with Presto >

Läs om vår teknikexpert Arturo Viveros >

Läs om våra superduktiga konsulter >

Relaterade ord:

Terraform, HashiCorp Consul, HashiCorp Vault, HashiCorp Nomad, Cloud Native, Infrastruktur, Plattform, Säkerhet, Automatisering

Back to top