Skip to content

Digital Tvilling

Vad är en Digital tvilling?

En digital tvilling definieras som en digital eller virtuell kopia av en fysisk sak som existerar i den verkliga världen, digital tvilling är inte en ny teknik, men med introduktionen av IoT (Internet of Things) har det blivit viktigare och enklare att använda .

Digital tvillingteknologi har länge använts i olja och gas för att modellera och testa säkerheten på plattformarna.

Ett annat område där digitala tvillingar ofta nämns är i smarta städer, där sensordata skickas både till styrsystemen och till den digitala tvillingen i realtid som då är en korrekt representation av staden, dessa kan sedan också användas för att modellera olika scenarier vid användning av maskininlärnings- (ML) och artificiell intelligens (AI) -modeller. Stora summor kan sparas på underhålls- och säkerhetsåtgärder genom att använda digital tvillingteknologi.

SYSCO och Digital Tvilling:

SYSCO har lång erfarenhet av smarta hemteknologier och har varit central i utvecklingen av Greentracker. Green Tracker AS erbjuder ett modernt webbaserat energiövervakningssystem (EOS) som gör det möjligt för företag och organisationer att få total insikt i sin egen energianvändning och miljöpåverkan.

Läs mer om Green Tracker här>

Relaterade ord:

IoT, AMS, Smarta hem, Machine Learning (ML), Artificiell intelligens (AI)

Back to top