Skip to content

Containerteknologi

Vad är Containerteknologi?

Container är en enklare variant av traditionell virtualisering. Varje container tror själv att det är en fullfjädrad server eller ett operativsystem. I själva verket använder containern det underliggande operativsystemet. Detta säkerställer att det fungerar exakt så som en utvecklare vill att det ska fungera. Vanligtvis körs bara en tjänst per container. 

Istället för att ett företag kör 50 tjänster från 20 servrar kan du till exempel köra 50 containrar på en handfull servrar. 

En av fördelarna med containrar är att du uppnår fullständig isolering av installerad programvara. Många (gamla) system är tyvärr tillverkade så att de vill ha en hel server ensam. Med containrar kan du placera dem tillsammans utan att systemen stör varandra, samtidigt som du använder resurserna bättre. 

Containerdrift ställer ofta höga krav på stabilitet. Många containrar ger inte mycket utrymme för manuella rutiner. Därför kontrolleras de ofta med Kubernetes, Nomad, Docker Swarmeller liknande. Dessa system ger automatisk felkorrigering och skalning. Det senare är viktigt för vissa tjänster som applikationsservrar, där behovet av kapacitet kan förändras under dagen eller året. 

SYSCO och Containerteknologi: 

Programleverantörer vill ofta att du ska komma igång snabbt med deras tjänster och leverera färdiga boxar som du kan använda i alla moderna molnlösningar. SYSCO använder detta när vi levererar IT-system till våra kunder; våra lösningar är förpackade och kan köras i kundens eget datacenter eller i molnet med standard containerteknik. 

Relaterade ord:

Cloud computing, Kubernetes.

Back to top