Skip to content

Cloud Native

Vad är Cloud Native?

Cloud Native är ett tillvägagångssätt för att bygga och köra system som utnyttjar leveransmodellen för cloud computing (IaaS, PaaS, SaaS) genom en kombination av verktyg och bästa praxis. Detta gäller skalbara applikationer i moderna och dynamiska miljöer som privata, offentliga och hybridmoln.
När företag bygger och kör applikationer med en Cloud-Native-arkitektur, tar de nya idéer till marknaden snabbare och svarar snabbare på kundernas krav. Containers, Service Mesh, Microservices och förklarande API:er är bra exempel på detta tillvägagångssätt

SYSCO och Cloud Native
 

SYSCO har investerat mycket i Cloud Native-resan och vi hjälper våra kunder att navigera i ett landskap som kan vara ganska överväldigande, med fokus på den teknik som är relevant för modernisering av befintliga system och innovation. Just nu arbetar vi med verktyg inom många viktiga teknologier som räknas som Cloud Native, för att nämna några: Kafka, Kubernetes, Azure Data Factory, Zipkin eller Hashistacken.
 
Vi är också väl bekanta med moderna mönster som är användbara för att använda detta tänkesätt, till exempel: Infrastructure as Code, GitOps.

Se Cloud Native-relevant presentation från en av våra specialister här >

Möt Arturo – en av våra Cloud Native-experter >

Relaterade ord:

Kafka, Azure, Kubernetes, Terraform, Consul, Vault, Nomad, Infrastructure as Code, GitOps, Cloud Computing, IaaS, PaaS, SaaS

Back to top