Skip to content

Chatbot

Vad är en Chatbot?

En chatbot är en programvara som du kan prata med via ett chattgränssnitt. Du kan chatta med botten via text eller röst, och den kan utföra olika uppgifter utan att en människa är inblandad. 

Chatbotten kan således simulera mänskliga konversationer och man kan kommunicera med sådana via en webbplats eller i applikationer och meddelandetjänster. 

Ordet chatbot kommer från «chat», som på svenska betyder chatt och «bot», som i «robot». I detta sammanhang kallas robotar ofta för artificiell intelligens eller AI. Av kända chatbots har du kanske hört talas om Siri (Apple), Alexa (Amazon) och Google Assistant. 

Det finns huvudsakligen två typer av chatbots på marknaden – med och utan artificiell intelligens. Icke-artificiell intelligenschatt är baserad på en uppsättning regler och fördefinierade kommandon. Den kan bara svara på specifika uppgifter. Chatbots, som är baserade på maskininlärning och artificiell intelligens, kan förstå komplexa förfrågningar och gradvis förbättra kvaliteten på svaren. 
 

SYSCO och Chatbot 

SYSCO har sin egen Chatbot som heter Elivia. Elivia är en expert inom energibranschen och är integrerad med ett antal system som får henne att veta mycket, därmed kan Elivia automatisera många uppgifter som annars måste göras manuellt av anställda, som att beställa elabonnemang, ändra faktureringsadresser, tillhandahålla information och så vidare. 

Läs om Elivia, SYSCO: s digitala kundtjänst här >

Relaterade ord:

Elivia, digital kundtjänst, virtuell assistent, RPA, automatisering, kraftproduktion, nätverksföretag.

Back to top