Skip to content

BaseCenter

Vad är BaseCenter?

BaseCenter är en tjänst som SYSCO Stockholm arbetar med. Det bygger på att du som kund kan sitta lugnt i båten medan BaseCenter tar hand om din information, det vill säga ett totalansvar för drift, underhåll och utveckling av era databaser, integrationsplattformar och integrationer. BaseCenter gör att du kan sova gott om natten och känna dig trygg med att allt fungerar.

SYSCO och BaseCenter:

BaseCenter lanserades 2005 och sedan dess har SYSCO hjälpt ett stort antal kunder med drift av deras kritiska databaser. SYSCOs tjänst BaseCenter omfattar idag de mest förekommande databaserna, Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL, PostgreSQL, NoSQL, samt naturligtvis även molnalternativen till dessa databaser.

Läs mer om SYSCOs tjänster inom Data och Analytics>

Relaterade ord:

Databasdrift, databas, databasövervakning, Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL, PostgreSQL, NoSQL, MongoDB, sitta lugnt i båten, sova gott om natten, känna dig trygg

Back to top