Skip to content

Azure

Vad är Azure?

Azure är en molnplattform och en molninfrastruktur (Cloud Computing) utvecklat av Microsoft. Azure är designad för leverans av programvaror, IT-tjänster och IT-lösningar via internet. Azure levererar från ett hundratal datacenter som finns på plats över hela världen. Två av datacentren är lokaliserade i Norge. Den största konkurrenten till Azure är Amazon Web Services (AWS) och Google Cloud Platform.

SYSCO och Azure

SYSCO är Microsoft Managed Partner inom Energisektorn samt Microsoft Cloud Service Provider och Microsoft Gold Cloud Partner.

Vi har bred kompetens på Microsoft Azure-plattformar och arbetar varje dag målinriktat tillsammans med Microsoft och våra kunder med smart användning av data. Tillsammans tar vi fram lösningar för att lösa reella behov för energisektorn – bland annat har vi byggt en hybrid driftsplattform som erbjuder en unik branschanpassad och kostnadseffektiv driftmiljö. SYSCOs nyaste produkter använder Azure som teknologiplattform, vilket ger oss tillgång till världsledande tjänster.

Läs om vår Data Analyst – Ravali här >

Relaterade ord:

Microsoft, SaaS, IaaS, Moln, Molntjänster, Cloud Computing

Back to top