Skip to content

API

Vad är API?

API (Application Programming Interface), även kallat programmeringsgränssnitt, är ett gränssnitt i en programvara som gör att den enkelt uttryckt kan kommunicera med en annan programvara.  

API:er spelar en viktig roll i applikationsutveckling eftersom det gör att systemen kan kommunicera och utbyta information med varandra. Med hjälp av ett API kan applikationer göra ändringar, köra processer eller på annat sätt bearbeta data genom varandra. Till exempel används API:er vid bearbetning av data i en databas, eller i kommunikation mellan olika programvaror.  

SYSCO och API  

SYSCO’s föredragna sätt att integrera är just via API:er. Det betyder att man ska kunna hämta data via ett API, vidare ska man kunna redigera, ändra och ta bort data med API och man ska också kunna följa med på uppdateringar via en ändringslogg.API:er är öppna, men kräver mer säkerhet i de fall där det är nödvändigt. Det gör det också möjligt att sätta samman lösningar som kommunicerar med API:er från flera leverantörer till en applikation som gynnar konsumenterna. Ett exempel kan vara en APP i telefonen som hämtar data från SMHI och KLART, som presenterar det för att kunna jämföra.  

Den avdelning på SYSCO som jobbar mest med API:er är Applikationsutveckling och Systemintegration. 

Relaterade ord:

Integration, Applikationsintegration, Azure API Manager, Axway API Gateway, REST, Oracle API Platform Cloud Services, Oracle API Gateway, GraphQL, Kong, Azure, OCI, Cloud Computing.

Back to top