Skip to content

APEX

Vad är APEX?

Oracle Application Express (APEX) är ett utvecklingsramverk med låg kod som gör att du kan bygga skalbara, säkra företagsappar med en mängd olika funktioner som kan distribueras var som helst.

APEX är en kostnadsfri funktion i Oracles Databas – en komplett, integrerad och säker dataplattform. Detta gör det möjligt för appar som är byggda med APEX att komma åt och interagera med alla funktioner i Oracles Databas. Starkt stöd för JavaScript gör det möjligt att bland annat få önskat användargränssnitt med användning av Oracle Jet. APEX har också ett eget universellt tema som används för olika designelement och bra hjälpmedel för att stödja krav på universell design (WCAG 2.0). Dessutom har APEX inbyggt stöd för responsiv design, vilket gör att webbapplikationer automatiskt anpassas till användarens plattform (mobil, PC, surfplatta etc).

Eftersom APEX skalas tillsammans med databasen, fungerar det lika bra att skapa enkla applikationer för användning vid datainsamling internt, webifiera pappersprocesser, täta gap mellan olika system – som att skapa stora datadrivna applikationer med tusentals användare.

APEX rekommenderas för användning med Oracle REST Data Services (ORDS), som är en annan komponent som ingår gratis i databaslicensen. ORDS ger också möjlighet att enkelt konfigurera REST API på data i databasen. APEX integreras enkelt med externt REST API för att komma åt data för sökningar och liknande.

SYSCO och Oracle APEX

SYSCO har olika team som utvecklar APEX-lösningar för kunder. Vi använder APEX för att snabbt hjälpa kunder att utveckla / underhålla appar, tack vare lågkodskonceptet. Vi använder APEX viktigaste styrkor som ett effektivt användargränssnitt och fullt utnyttjande av alla funktioner i Oracle-databasen.

SYSCO har också vid flera tillfällen hållit kurser för kunder anpassade till antalet användare, önskat användningsområde och nuvarande kunskapsnivå.

SYSCO Denmark baserar en av sina kärnprodukter för övervakning, Basecare Discover® , på APEX användargränssnitt . APEX har gjort det möjligt att låta olika typer av användare konfigurera, övervaka och rapportera, samt få en visuell översikt av övervakningssystemen i form av grafer.

Läs om våra tjänster för drift- och övervakning av IT-system här >

Läs om applikationsutveckling och systemintegration här >

Relaterade ord:

Oracle, databas, databasövervakning, Basecare Discover®, BaseCenter, Hubro, JavaScript, låg kod, ORDS, REST API

Back to top