Skip to content

Amazon Web Services (AWS)

Vad är AWS (Amazon Web Services)?

AWS (Amazon Web Services) har en global molnplattform som erbjuder hundratals IT-tjänster från ett globalt nätverk av datacenter. AWS har miljoner kunder, allt ifrån nystartade företag till de största företagen och offentliga organisationer.

AWS är utvecklad och publicerad av Amazon, ett amerikanskt IT-företag, mest känd för ehandelsplattformen Amazon.com och konsumentkunder som Amazon Kindle och Amazon Echo. Amazon är känt för att ha revolutionerat näthandeln.

SYSCO och AWS:

SYSCO har bland annat varit involverade i arkitektur för databasmigreringar till AWS. Vi har erfarenhet av Oracle-databasen på AWS, vi har skapat RDS-instanser och migrerat databaser till RDS (databas som tjänst) med användning av Oracle-datapump. Vi har också konfigurerat RDS Multi-AZ för hög tillgänglighet och läskopior för recovery disaster- återskapande samt rapporteringsändamål. Vi har även erfarenhet av migrering och drift / administration av SQL Server på RDS.

Relaterade ord:

Moln, molntjänster, SaaS, databas, RDS

Back to top