SYSCO teknikordbok

Har du någonsin varit irriterad över förkortningar på tre bokstäver, eller ord och uttryck som för dig upplevs svåra att förstå? Du är inte ensam. Aktörer inom IT-branschen kan ofta förvirra kunder med sina konceptskisser, komplexa plattformsmeddelanden och förkortningar på tre bokstäver. Det här är något vi på SYSCO vill göra något åt. Vi vill erbjuda enkla lösningar med tydliga värdebudskap och en snabb väg för kunderna från problem till lösning.

SYSCO energi- og teknologiordbok

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

AI

AI står för Artificial Intelligence, eller Artificiell Intelligens som det heter på svenska. Det är ett samlingsnamn för teknologier som gör datasystemen “intelligenta”.

LÄS OM AI

API

API står för Application Programming Interface, även kallat programmeringsgränssnitt som gör att den kan användas från en annan programvara.

LÄS OM API

Applikationsintegration

Applikationsintegration gör så att man kan få flera applikationer att fungera tillsammans som en helhet.

LÄS OM APPLIKATIONSINTEGRATION

Automatisering

Automatisering eller automation, är en process som innebär att man låter en maskin eller teknik utföra ett arbete så att det i större eller mindre grad kan styra sig själv.

LÄS OM AUTOMATISERING

AWS

AWS står för Amazon Web Services, som är en global molnplattform som erbjuder ett hundratals IT-tjänster från ett globalt nätverk av datacenter.

LÄS OM AWS

Azure

Azure är en molnplattform och molninfrastruktur som är utvecklad av Microsoft.

LÄS OM AZURE

APEX

Oracle Application Express (APEX) är ett utvecklingsramverk med låg kod som gör att du kan bygga skalbara, säkra företagsappar med en mängd olika funktioner som kan distribueras var som helst.

LÄS OM APEX

Agile

Ordet agile kommer från det engelska ordet agility, vilket betyder smidig eller rörlig. För oss handlar det om att arbeta smartare genom att flytta fokus på hur vi utvecklar programvara.

LÄS OM AGILE

Azure DevOps

Som namnet antyder så handlar det om Azure DevOps. Men Azure DevOps är inte detsamma som DevOps, och du behöver faktiskt inte heller använda Azure

LÄS OM AZURE DEVOPS

AutoGiro

AutoGiro är en svensk betalningstjänst för automatisk betalning av fasta räkningar.

LÄS OM AUTOGIRO

Accesspunkt

För att företag ska kunna skicka elektroniska fakturor måste de vara anslutna till en accesspunkt i nätverket för elektronisk handel.

LÄS OM ACCESSPUNKT

Apple Pay

Apple Pay lanserades 2014 och är Apples egen tjänst för mobil betalning och digital plånbok.

LÄS OM APPLE PAY

BI

BI står för Business Intelligence och är ett samlingsbegrepp för IT-verktyg som samlar in och analyserar information som finns i företagets olika datasystem.

Big Data

Big Data är en term som används i förhållande till en enorm volym av både strukturerad och ostrukturerad data.

LÄS OM BIG DATA

Basecare Discover

Basecare Discover är en säker och enkel SYSCO-lösning för övervakning av databassystem och proaktivt underhåll av dem.

LÄS OM BASECARE DISCOVER

BaseCenter

BaseCenter är en tjänst som tar ett totalansvar för drift, underhåll och utveckling av era databaser, integrationsplattformar och integrationer 24/7 året runt.

LÄS OM BASECENTER

Chatbot

En chatbot är en programvara som man kan skriva till genom ett chat-gränssnitt.

LÄS OM CHATBOT

Cloud Computing

Cloud Computing är ett samlingsbegrepp för IT-tjänster som erbjuds från ett nätverk av datacenters.

LÄS OM CLOUD COMPUTING

Containerteknologi

Container är en lättviktsvariant av traditionell virtualisering

LÄS OM CONTAINERTEKNOLOGI

Cloud Native

Cloud Native är ett tillvägagångssätt för att bygga och köra system som utnyttjar leveransmodellen för Cloud computing.

LÄS OM CLOUD NATIVE

Data Scientist

En Data Scientist är en expert på datavetenskap, ett tvärvetenskapligt fält som använder vetenskapliga metoder, processer, algoritmer och system för att hämta ut kunskap och insikter från strukturerad och ostrukturerad data.

LÄS OM DATA SCIENTIST

Datacenter

Ett datacenter är en byggnad, ett dedikerat rum i en byggnad eller en grupp med byggnader som används för att ge plats åt datorer, datasystem och tillhörande komponenter.

DBaaS

Database-as-a-Service (DBaaS) är en molndatabas, en databas som vanligtvis körs på en moln-plattform där tillgång till databasen är given som en tjänst.

DevOps

DevOps är ett helhetligt koncept för systematiskt och strukturerat samarbete mellan utvecklings- och driftsteamen – Development/Dev och Operations/Ops.

LÄS OM DEVOPS

Digitalisering

Begreppet digitalisering används när man övergår från analog data till digital, men också vid införande av digital teknologi som effektiviserar processer och ändrar vardagslivet.

LÄS OM DIGITALISERING

DL

DL står för Deep Learning/ Djupt inlärning, en inlärningsprocess som går ut på att träna upp så kallade djupa artificiella neurala nätverk. Detta är en central metod inom maskininlärning – där det är en princip att datorer ska tillägna sig kunskap om något den inte vet eller redan kan veta.

LÄS OM DL/AI

Digital Transformation

Digital transformation är användningen av ny, snabb och ofta föränderlig digital teknik för att lösa problem. Det handlar om att omvandla manuella processer till digitala eller digitalisera digitala processer ytterligare.

LÄS OM DIGITAL TRANSFORMATION

DPIA

DPIA står för Data Protection Impact Assessment och vilket är en konsekvensbedömning av dataskydd är en process som systematiskt identifierar och minimerar risker relaterade till behandling av personuppgifter.

Databas

En databas är en samling data / information som lagras på ett elektroniskt medium, så att ett datorprogram kan konsultera dem för att svara på frågor.

LÄS OM DATABAS

Design Thinking

I Design Thinking utvecklas nya lösningar baserat på slutanvändarens verkliga behov.

LÄS OM DESIGN THINKING

Databasövervakning

Övervakning (även kallat monitoring) av databaser används i driftskritiska miljöer så att man kan få en varning om något är fel, eller håller på att gå fel.

LÄS OM DATABASÖVERVAKNING

Digital Tvilling

En digital tvilling definieras som en digital eller virtuell kopia av en fysisk sak som existerar i den verkliga världen.

LÄS OM DIGITAL TVILLING

Data Lake

Med den ständigt växande mängden ostrukturerad data, dvs. data som inte finns i en databas med rader och kolumner eller i ett datalager, kom termen datasjö från det engelska Data Lake.

LÄS OM DATA LAKE

Data Crawling

Data crawling är en metod som involverar datautvinning från olika webbkällor.

LÄS OM DATA CRAWLING

Data Mining

Data Mining är en process, medan datavetenskap är ett område. Målet med Data Mining är att göra data mer användbara, medan datavetenskapens mål är att bygga datacentrerade produkter för en organisation.

LÄS OM DATA MINING

«Definition of Done»

Uttrycket «Definition of Done» (DoD), på svenska definitionen av «klar» säger något om vilka kriterier som måste uppfyllas innan man kan säga att en uppgift har utförts.

LÄS OM DEFINITION OF DONE

Data Warehouse

Data Warehouse (DW) är en databas som är utformad för att besvara organisationens analytiska frågor, inklusive Business Intelligence.

LÄS OM DATA WAREHOUSE

Dedupe

Dedupe är en förkortning av deduplication, på svenska deduplicering som innebär att man eliminerar onödiga kopior av en fil eller delar av en fil.

LÄS OM DEDUPE

DBA

En databasadministratör, eller en DBA, är en informationstekniker som ansvarar för att leda eller utföra alla aktiviteter relaterade till att upprätthålla en bra databasmiljö.

LÄS OM DBA

Elivia

Elivia är en chatbot eller digital kundtjänst utvecklad speciellt för kraftindustrin av SYSCO i samarbete med Boost.ai.

Energi

Energi används inom många olika områden, här inriktar vi oss på energi som den definieras i fysik och i den del av potentiell energi som kallas elektrisk energi.

Energiförbrukning

Energiförbrukning är en fysisk kvantitet som kännetecknar alla energiformer som används.

Energized

Energized eller energisk är ett av SYSCO:s värden. Vi är positiva och lösningsorienterade människor som ger både varandra och kunder energi varje dag.

Exadata

Oracle Exadata är en IT-plattform optimerad för Oracle-databaser.

E-faktura B2C

E-faktura B2C är en tjänst som möjliggör att företag kan skicka fakturor elektroniskt till sina privatkunder.

LÄS OM E-FAKTURA B2C

E-faktura B2B

E-faktura B2B (Business to Business) gör det möjligt för företag att skicka elektroniska fakturor till kunder och leverantörer.

LÄS OM E-FAKTURA B2B

Förnybar energi

Förnybar energi är helt enkelt energikällor som vi inte får slut på – till exempel solenergi, vattenkraft och vindkraft.

Fuzz Fighter

Fuzz Fighter är en av SYSCO:s värderingar. Vi är problemlösare. Vi är lätta att arbeta med och hittar smarta lösningar på komplexa problem. På detta sätt hjälper vi varandra i vardagen och löser kundernas IT-fuzz.

Fakturamall

En fakturamall är en uppsättning som hjälper företag när de behöver skapa och skicka en kundfaktura.

LÄS OM FAKTURAMALL

GoLang

Go är ett statiskt skrivet och sammanställt programmeringsspråk designat av Google.

Google Cloud

Google Cloud Platform, är en serie molntjänster som tillhandahålls av Google.

GDPR

General Data Protection Regulation, förkortat GDPR, är en förordning som syftar till att stärka medborgarnas integritet i EU- och EES-länder.

Google Pay

Google Pay är ett enkelt sätt att betala där det fysiska bankkortet har ersatts med en smartphone, surfplatta eller annan enhet som stöds, till exempel en smartwatch.

LÄS OM GOOGLE PAY

HAN-port

HAN står för Home Area Network. Alla de nya elmätarna, de smarta elmätarna, har ett uttag som heter HAN gate som öppnar upp för nya lösningar och tjänster under samlingskonceptet smarta hem.

HCM

HCM står för Hydrocarbon Management och handlar om att övervaka och kontrollera de kolväten som flyter genom försörjningskedjan – från källa till försäljningsställe.

Human Algorithms

Artificiell intelligens / Machine Learning / Deep Learning är kollektiva termer för “intelligenta” eller inlärningsalgoritmer. Således kan de få en mänsklig snedställning, vad vi kallar “Human Algorithms” – den mänskliga sidan av algoritmerna.

HashiCorp

Hashicorp är ett open-source baserat programvaruföretag som är grundat av Mitchell Hashimoto och Armon Dadgar 2012, med målet att revolutionera datacenteradministration: applikationsutveckling, leverans och underhåll.

LÄS OM HASHICORP

HashiCorp Vault

Hashicorp Vault är ett verktyg för säker åtkomst av hemligheter. En hemlighet är allt du vill kontrollera åtkomst till, till exempel API-nycklar, lösenord eller certifikat.

LÄS OM HASHICORP VAULT

HashiCorp Nomad

Hashicorp Nomad är en enkel, flexibel och produktionsklassad “workload orchestrator” som gör det möjligt för företag att distribuera, hantera och skala applikationer.

LÄS OM HASHICORP NOMAD

Integration

Integrationer är grunden för en IT-lösning där system som inte utvecklas i samma kodningssystem kan interagera och arbeta tillsammans som en helhet.

LÄS OM INTEGRATION

Interconnect

Interconnect är termen för samarbetet mellan Oracle och Microsoft där Oracle Cloud ansluts sömlöst till Microsoft Azure.

IoT

IoT står för Internet of Things, eller Sakernas Internet på svenska, och handlar om saker runt omkring oss som kan anslutas till internet. När saker är anslutna till internet kan de ansluta, prata med varandra och till omgivningen.

LÄS OM IOT

IaaS

IaaS är en engelsk förkortning av “Infrastructure as a Service”. Det kan översättas till svenska som “infrastruktur som en tjänst”, dvs. IT-infrastruktur levereras som en molntjänst.

LÄS OM IAAS

Java

Java är ett objektorienterat programmeringsspråk.

LÄS OM JAVA

Kafka

Kafka är en open source streaming-plattform.

KIS-system

KundInformationsSystem (KIS), är ett affärskritiskt system för energibolagen.

Kraftbalans

I ett energidimensionerat produktionssystem för elektrisk energi betyder kraftbalans förhållandet mellan systemets totala produktionskapacitet och årliga förbrukning av elektrisk energi.

Kraftleverantör

En kraftleverantör är det företag du köper el från. Du kan välja mellan många olika leverantörer, och alla har olika priser och avtalsvillkor.

Kraftproduktion

Kraftproduktion är processen att generera elkraft från källor till primärenergi.

Kraftproducent

En kraftproducent är ett kraftföretag som äger ett kraftverk och bedriver produktion av elkraft / elektrisk energi.

Kraftverk

Ett kraftverk är en anläggning för produktion av elektrisk energi. Till exempel vattenkraftverk, solkraftverk och gaskraftverk.

Kubernetes

Kubernetes är en öppen container för datakluster som utvecklats av Google.

LÄS OM KUBERNETES

Kanban

Kanban är en metod för att hantera komplexa utvecklingsarbeten och kommer från den agila traditionen.

LÄS OM KANBAN

Lean

Lean är en metod för att utveckla företag och produkter som syftar till att förkorta produktutvecklingscykler och snabbt upptäcka om en föreslagen affärsmodell är genomförbar.

LÄS OM LEAN

Låg Kod

Låg-kod (low code) är ett utvecklingsverktyg där du med minimal handkodning snabbt får en fungerande applikation/integration.

LÄS OM LÅG KOD

Linux

Linux är ett operativsystem, som till skillnad från operativsystemen Windows och OS X för Mac, är baserat på öppen källkod.

LÄS OM LINUX

MAFI

MAFI står för mätning, avräkning, fakturering och insamling.

Microsoft

Microsoft är ett amerikanskt börsnoterat företag som är mest känt för Windows-operativsystem och Office-supportprogram.

LÄS OM MICROSOFT

ML

ML är en förkortning för Machine Learning, eller Maskininlärning, som är en gren av artificiell intelligens (AI). Ett tvärvetenskapligt ämnesområde med bidrag från bland annat datavetenskap, matematik och beräkningsstatistik.

LÄS OM ML/AI

Moln

Moln, nätmoln, molntjänster eller Cloud Computing är ett samlingsbegrepp för vanliga IT-tjänster som erbjuds från ett nätverk av datacenter.

Molntjänster

Molntjänster, nätmoln eller Cloud Computing, är ett samlingsbegrepp för vanliga IT-tjänster som erbjuds från ett nätverk av datacenter.

MySQL

MySQL är ett databashanteringssystem med öppen källkod som kan användas i de flesta operativsystem.

LÄS OM MYSQL

Microservices

Microservices Architecture – är en arkitektonisk stil som strukturerar en applikation som en samling tjänster.

LÄS OM MICROSERVICES

Managed Services

Managed Services kan förklaras med att outsourca ansvaret för att upprätthålla ett antal processer och funktioner för att förbättra driften och minska kostnaderna i en verksamhet.

LÄS OM MANAGED SERVICES

MLOps

MLOps eller ML Ops står för Machine Learning Operations och kan beskrivas som DevOps för Machine Learning.

LÄS OM MLOPS

Multikanal

Multikanal är ett begrepp som kan användas på flera arenor. I «faktureringsvärlden» kan det förklaras som «en gemensam plattform för distribution av alla typer av dokument via alla tillgängliga distributionskanaler.»

LÄS OM MULTIKANAL

MongoDB

MongoDB är ett populärt plattformsoberoende dokumentorienterat databasprogram.

LÄS OM MONGODB

MS SQL

MS SQL står för Microsoft SQL Server och är Microsofts databashanterare.

LÄS OM MS SQL

.NET

.NET eller NET Framework är en samling teknologier inom mjukvaruutveckling från Microsoft som först introducerades 2002.

LÄS OM .NET

Nätavgift

Nätavgift är en avgift som täcker utveckling, drift och underhåll av elnätet. Nätavgiften består av en fast del, abonnemangsavgiften, och en rörlig del, överföringsavgiften.

Nätföretag

Ett nätföretag, även kallat nätägare, äger och ansvarar för elnätet där du bor och ser till att elen från elleverantören du valt transporteras till ditt hus.

NFC

NFC är en förkortning för Near Field Communication, eller närfältskommunikation på svenska.

LÄS OM NFC

Oracle

Oracle är ett amerikanskt börsnoterat företag som utvecklar IT-verktyg för databaslagring, företagsplanering och kundhanteringssystem.

LÄS OM ORACLE

Oracle CPU/SPU

Oracle Critical Patch Update (CPU) är en pågående serie av regelbundet utgivna buggfixar för produkter som tillverkats av eller underhålls av Oracle. Security Patch Update (SPU) introducerades i Critical Patch Update som en term för den kvartalsvisa säkerhetsuppdateringen.

Oracle OCI

Oracle OCI står för Oracle Cloud Infrastructure.

Oracle ODI

Oracle ODI står för Oracle Data Integrator.

Open Source

Programmerare och företag kan välja att tillhandahålla öppen källkod till ett dataprogram på internet så att andra kan inspireras, redigera och kostnadsfritt använda den. Detta kallas gärna Open Source.

LÄS OM OPEN SOURCE

ODA

ODA används ofta som förkortning för Oracle Database Appliance.

LÄS OM ODA

PaaS

PaaS är en engelsk förkortning för “Platform as a Service”. Det kan översättas till svenska som “Plattform som en tjänst”.

LÄS OM PAAS

Power BI

Power BI är en affärsanalystjänst som tillhandahålls av Microsoft. BI är en förkortning av Business Intelligence.

LÄS OM POWER BI

Python

Python är ett objektorienterat programmeringsspråk.

LÄS OM PYTHON

PostgreSQL

PostgreSQL, även känt som Postgres, är en relationsdatabas med öppen källkod, eller ett så kallat databashanteringssystem.

LÄS OM POSTGRESQL

PEPPOL

PEPPOL står för Pan European Public Procurement Online och är en digital infrastruktur för elektronisk handel i Europa. PEPPOL säkerställer att företag enkelt kan skicka och ta emot elektroniska fakturor över landsgränserna.

LÄS OM PEPPOL

Quantum computing

Quantum Computing, på svenska, kvantdator, baseras på kvantmekanikens principer och skiljer sig i grunden från vanliga datorer.

R

R är ett programmeringsspråk för statistisk databehandling och grafisk visning av data.

REAL

Red Expert Alliance (REAL) är ett globalt nätverk av Oracle-experter.

LÄS OM REAL

Robotisering

Robotisering är ett av flera steg som kan ingå vid automatiseringen av en process eller ett företag.

LÄS OM ROBOTISERING

RPA

RPA står för Robot Process Automation, på svenska robotiserad automatisering av processer. RPA används för att digitalisera eller automatisera rutinuppgifter med robotik och artificiell intelligens.

SaaS

SaaS är en engelsk förkortning som står för “Software as a Service”. Det kan översättas till svenska som «programvara som en tjänst», dvs. programvara som levereras som molntjänst.

Scrum

Scrum är ett processramverk utvecklat för att stödja komplex produktutveckling.

LÄS OM SCRUM

Smarta hem

Termen smarta hem inkluderar elektriska installationer som kan hjälpa till med att ge ett hem lägre energiförbrukning, bättre komfort, enklare drift eller högre säkerhetsnivå.

LÄS OM SMARTA HEM

Super skilled

Super skilled, eller superskicklig, är en av SYSCO: s värden. Vi är superduktiga tekniska superhjältar. Det är vår kärna, och utan dem är vi ingenting. De säkerställer att vi kan uppfylla våra kunders löfte om att skapa digitala succéhistorier.

SmartWeb

SmartWeb är en dansk leverantör av webbutiker. SmartWeb har över 6000 nätbutiker på sin plattform, både i Danmark, Sverige, Norge och andra länder.

Statnett

Statnett är ett norskt statligt företag som utvecklar, äger och driver det centrala kraftnätet i Norge.

SOA

Service Oriented Architecture (SOA) eller Tjänsteorienterad arkitektur samlar funktioner i enheter eller tjänster som utvecklare gör tillgängliga för andra.

LÄS OM SOA

SQL Service

SQL Service är ett nischat bolag som arbetar just med det som namnet säger, SQL. Bolaget grundades 2009 och välkomnades in i SYSCO familjen i maj 2021.

LÄS OM SQL SERVICE

SQL

SQL är ett standardiserat språk som kan användas för att ställa frågor till en databas. Det gör du när du vill ändra något i innehållet eller hämta ut data från relationsdatabasen.

LÄS OM SQL

Scope creep

Direkt översatt till svenska betyder «Scope creep» krypande omfattning. Det är lätt att föreställa sig att det är något som växer sig större.

LÄS OM SCOPE CREEP

Sandboxing

När vi pratar om Sandboxing (Svenska: sandlåda) är det inte tal om en sandlåda som barn leker i men däremot en sandlåda för programvara. Dessa sandlådor har ett centralt ändamål: att förhindra spridning av ett angrepp.

LÄS OM SANDBOXING

Testautomatisering

Vid programvarutestning är testautomatisering användningen av programvara som är skild från den programvara som testas för att kontrollera testens utförande och jämförelse av faktiska resultat med förutsagda resultat.

ULA

Ett Oracle Unlimited License Agreement (ULA) är en licensform där ett företag betalar en enda avgift för att få så många licenser som de vill för en viss uppsättning Oracle-produkter under en fast tidsram.

Virtuell agent

Virtuell agent är ett ord som används för chatbot, vilket är en programvara som du kan prata med via ett chattgränssnitt.

Virtuell assistent

Virtuell assistent är ett ord som används för chatbot, vilket är en programvara som du kan prata med via ett chattgränssnitt.

WebLogic

WebLogic är en applikationsserver utvecklad av Oracle.

XML

XML står för Extensible Markup Language. XML används för att dela strukturerad data mellan system.

ZDLRA

ZDLRA står för Zero Data Loss Recovery Appliance, och är en databehandlingsplattform som inkluderar Oracle-hårdvara och programvara som är byggd för säkerhetskopiering och återställning av Oracle-databasen.

Hittar du inte ordet du letar efter? Skicka gärna feedback om vad du letar efter – och kontakta oss om du har några frågor.

Tipsa oss

Källor: Bakgrundsinformationen är hämtad från Energy Norway, Wikipedia, SNL (Store norske leksikon) och NVE (Norwegian Water Resources and Energy Directorate).