Skip to content

Vi är en ansvarsfull aktör

Vi är en ansvarsfull aktör
Att vara en ansvarsfull aktör handlar också om att ta ansvar utanför oss själva. Vi måste ta ansvar utöver oss själva för att bidra till den globala hållbarhetsagendan.

Vi gör detta genom att ställa krav på våra leverantörer och partners som ger förväntningar till intressenter i värdekedjan. Samtidigt försöker vi arbeta i partnerskap med andra och samarbeta i leveranskedjan för att uppnå hållbar utveckling.

Vi är ett öppet och transparent företag som har strikta och tydliga rutiner för antikorruption och ett stort fokus på IT-säkerhet i allt vi gör med tillhörande rutiner och procedurer.

SYSCO, en ansvarsfull samhällsaktör

FN och EU har identifierat teknikindustrin som en av de viktigaste drivkrafterna för att uppnå FN: s hållbarhetsmål. Eftersom SYSCO representerar en bransch som ger en förutsättning och har ett starkt inflytande på andra branscher har vi ett ansvar utanför oss själva. Baserat på vår unika kunskap kommer vi att bidra till att skapa ett nytt hållbart ekosystem. Det innebär att vi måste bidra till ansvar i vår värdekedja genom att ställa krav på våra leverantörer och våra partners.

Vi vill säkerställa en ansvarsfull värdekedja där medarbetarna behandlas respektfullt. Vi ställer krav på våra leverantörer och partners (Code of Conduct) som ger tydliga förväntningar till intressenter i värdekedjan. Det här är områden där vi ständigt tar nya steg och som vi kontinuerligt kommer att arbeta för att uppfylla och förbättra.​

Baserat på det faktum att 2,5 gånger jordens resurser förbrukas varje år går samhället in i en återvändsgränd med oåterkallelig skada. Det handlar om att ändra normen och attityderna till hur en ansvarsfull aktör ska relatera till resursanvändningen och hur teknologisk utrustning behandlas när den inte längre kan användas av anställda. Teknikindustrin är en del av en värdekedja där många icke-förnybara resurser används och kastas bort. Detta måste förändras och vi måste ta vår del av ansvaret – och vi försöker ständigt testa nya koncept kring den cirkulära ekonomin både ensamma och i partnerskap.

Samtidigt söker vi ny kunskap om förändringar och potentiella förändringar i policyer och regler, för att ständigt uppdateras för att bäst hjälpa våra kunder att arbeta hållbart och leverera hållbara lösningar. Ett annat inslag i detta är hur vår organisation arbetar dygnet runt med säkerhet i framkant för att säkerställa vår egen IT-säkerhet och till våra kunder.

Relaterat innehåll

Miljö är en av våra hjärtesaker. Vi vill använda digitalisering för att skapa mer miljövänliga lösningar både för oss själva och våra kunder.

Läs mer

Vi på SYSCO strävar efter att bygga ett legendariskt företag som våra anställda älskar att arbeta för och som våra kunder älskar att arbeta med.

Läs mer
Back to top