Skip to content

Vårt bidrag till en bättre miljö

Vårt bidrag till en bättre miljö
Att ta hand om miljön är en fråga, som vi inte bara bryr oss om, utan som vi faktiskt bidrar till. Vårt fokus inom miljön är indelat i våra tre huvudområden:

1. Tekniska superhjältar som bidrar till miljövänliga lösningar och en ansvarsfull konsumtion och produktion hos våra kunder.

2. Säker drift och övervakning med fokus på energieffektivitet i eget datacenter och med samarbetspartners.

3. Smart programvara för energibranschen, digitalisering och automatisering av arbetsprocesser som bidrar till mer hållbar energiproduktion och distribution.

Vi vill använda teknik för att skapa mer miljövänliga lösningar både för oss själva och våra kunder och överväger ständigt hur vi kan minska vårt eget avtryck. Teknikindustrin spelar en avgörande roll för att hitta lösningar på många av hållbarhetsutmaningarna. Med vår expertis och våra tekniska superhjältar kommer vi att visa vägen.

SYSCOs uppdrag är att skapa digitala framgångshistorier i meningsfulla och hållbara industrier. Just av denna anledning har vi bland annat specialiserat oss på energibranschen och vi har satt upp konkreta mål för att koppla våra kundprojekt till FN: s hållbarhetsmål. EU har nu lanserat ett klassificeringssystem som definierar vilken affärsverksamhet som är kvalificerad att vara hållbar. Detta kan vara ett viktigt verktyg för SYSCO för att utveckla nya produkter och tjänster som stöder de valda hållbarhetsmålen.​

Relaterat innehåll

Vi är ett öppet och transparent företag som har strikta och tydliga rutiner för antikorruption och ett stort fokus på IT-säkerhet.

Läs mer

Vi på SYSCO strävar efter att bygga ett legendariskt företag som våra anställda älskar att arbeta för och som våra kunder älskar att arbeta med.

Läs mer
Back to top