Vår hjärtesak är hållbarhet

SYSCO vill bidra till en hållbar värld och definierar detta utifrån FN: s definition av hållbar utveckling – en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att kompromissa med kommande generationers förmåga att tillgodose deras behov.

För oss är hållbarhet absolut nödvändigt i vår vision om att bli ett legendariskt företag som de anställda älskar att arbeta för och som kunderna vill arbeta med.

Det finns tre pelare i SYSCO:s bidrag till FN:s hållbarhetsmål:

1. Vi bidrar till en bättre miljö
2. Vi tar socialt ansvar
3. Vi är en ansvarsfull aktör

“Hållbarhet är vår hjärtesak och en viktig del i vårt arbete med att bygga ett legendariskt företag med meningsfullt arbete”
Dagfinn Ringås, CEO i SYSCO GROUP

Fokusområden för våra tre pelare:

Miljö är en av våra hjärtesaker. Vi vill använda digitalisering för att skapa mer miljövänliga lösningar både för oss själva och våra kunder.

Läs mer

Vi på SYSCO strävar efter att bygga ett legendariskt företag som våra anställda älskar att arbeta för och som våra kunder älskar att arbeta med.

Läs mer

Vi är ett öppet och transparent företag som har strikta och tydliga rutiner för antikorruption och ett stort fokus på IT-säkerhet.

Läs mer